Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie
Przedszkole
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Sponsorzy i darczyńcy
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Kontakt
Archiwum
Aktualności
Regulaminy
Informacje dla rodziców
Ramowy Rozkład Dnia
Plan Pracy
Porady dla rodziców
Projekty i akcje edukacyjne
Piosenki i wierszyki przedszkolaka 2017/2018
Filharmonia Pomysłów 2017/2018
Filharmonia Pomysłów 2016/2017
Filharmonia Pomysłów 2015/2016
Filharmonia Pomysłów 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015 cz. 1
Rok 2014/2015 cz. 2
Rok 2014/2015 cz. 3
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Ramowy Rozkład Dnia
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 

7.00 – 8.00                Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.30                Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00                Śniadanie

9.00 – 9.15                Zabiegi higieniczne w toalecie

9.15 – 10.00        Zajęcia edukacyjne z całą grupą uwzględniające realizacji podstawy programowej (długość trwania zajęć od 15 – 30 min. - odpowiednio w danej grupie wiekowej).

10.00 – 11.15       Gry i zabawy aktywizujące (ruchowe, muzyczno – ruchowe), zajęcia i zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dziecka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego, spacery po najbliższej okolicy.

      11.15 – 11.30         Przygotowanie do obiadu
      11.30 – 11.45            Obiad I – danie.

11.45 – 12.30         Słuchanie wybranych przez dzieci utworów literackich, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery po okolicy.

12.30 – 13.00            Obiad II – danie.

13.00 – 14.15      Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwośzabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach.

14.15 – 14.30            Sprzątanie sali po zabawie. Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne w toalecie.

14.30 – 15.00         Podwieczorek.

15.00 – 16.00         Słuchanie wybranych utworów literackich, wykonywanie prac manualnych, rozwiązywanie zagadek słownych, ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanie. Pobyt na świerzym powietrzu – zabawy indywidualne w ogrodzie przedszkolnym , gry zespołowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 
 
 

Załącznik nr 1. Do Ramowego rozkładu dnia.

grupa
wtorek
czwartek

3 - latki

9.45 – 10.15 j. ang.

9.45 – 10.15 j. ang.

4 - latki

10.55 – 11.25 j. ang.

10.55 – 11.25 j.ang.

5 - latki

9.45 – 10.15 religia

10.20 – 10.50 j. ang.

9.45 – 10.15 religia

10.20 – 10.50 j. ang.


  

Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie
Przedszkole
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Sponsorzy i darczyńcy
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Kontakt
Archiwum