Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
RODO
Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie i wychowankowie
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Sponsorzy i darczyńcy
Kontakt
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Archiwum
Plan lekcji
Świetlica szkolna
Zajęcia dodatkowe
Koła zainteresowań
Samorząd Uczniowski
Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu
Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7.00 – 8.00                Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.30                Ćwiczenia poranne, zabiegi  higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00                 Śniadanie

9.00 – 9.15                 Zabiegi higieniczne w toalecie

9.15 – 10.00              Zajęcia edukacyjne z całą grupą uwzględniające realizacji podstawy programowej (długość trwania zajęć od 15 – 30 min. - odpowiednio w danej grupie wiekowej).

10.00 – 11.15             Gry i zabawy aktywizujące (ruchowe, muzyczno – ruchowe), zajęcia i zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dziecka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia gimnastyczne kształtujące postawę dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego, spacery po najbliższej okolicy.

      11.15 – 11.30             Przygotowanie do obiadu

      11.30 – 11.45             Obiad I – danie

11.45–12.30              Słuchanie wybranych przez dzieci utworów literackich, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabaw  w ogrodzie przedszkolnym, spacery po okolicy.

12.30 – 13.00             Obiad II – danie

13.00 – 14.15             Rozchodzenie się dzieci do domu, leżakowanie chętnych dzieci z grupy najmłodszej. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach.

14.15 – 14.30             Sprzątanie sali po zabawie. Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne w toalecie.

14.30 – 15.00            Podwieczorek

15.00 – 17.00             Słuchanie wybranych utworów literackich, wykonywanie prac manualnych rozwijających motorykę małą, rozwiązywanie zagadek słownych, ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanie. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy indywidualne  w ogrodzie przedszkolnym , gry zespołowe. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 
 

Załącznik nr 1. Do Ramowego rozkładu dnia.

grupa
wtorek
czwartek

3 - latki 

 

4 - latki 

 
5 - latki

 

 

  

RODO
Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie i wychowankowie
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Sponsorzy i darczyńcy
Kontakt
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Archiwum